Informació relacionada amb els danys ocasionats per la pedregada i la retirada d’uralita

En relació amb els danys ocasionats per la pedregada i la necessitat de retirada d’uralita que pot contenir amiant, consulteu la informació en els següents enllaços:GESTIÓ PER A PARTICULARShttps://www.baixemporda.cat/ca/actualitat/uralita-per-a-particulars/GESTIÓ PER A EMPRESEShttps://www.baixemporda.cat/ca/actualitat/uralita-per-empreses/La informació s’anirà actualitzant contínuament en aquests apartats de la web del Consell Comarcal.