Verges

La tradició

La Processó de Verges és la representació anual d’un misteri tradicional que té les seves arrels en l’origen del teatre català, en plena època medieval. El misteri que es representa es basa en un llibre envers Fra Antoni de Sant Jeroni, un autor de l’edat moderna.

Des dels seus orígens i fins a l’actualitat, la processó ha estat l’aportació més important de Verges a la cultura catalana i una de les mostres més importants del teatre tradicional català. Per mantenir aquesta tradició, cada Dijous Sant els habitants de Verges es converteixen en actors per un dia i escenifiquen la processó davant dels ulls dels milers de visitants que omplen la població amb motiu del misteri.


La Dansa de la Mort

La Dansa de la Mort de Verges és l’única que ha sobreviscut al pas del temps i que es conserva des de l’època medieval, quan aquest gènere de dansa, en el qual uns esquelets ballen al so d’un tabal, estava estès a tota l’Europa Occidental. 

El cos de la Dansa de la Mort és format per deu membres, que es distribueixen en grups de cinc. El primer grup és l’encarregat d’executar la coreografia mentre que la resta s’ocupen d’ambientar-la. 

Els cinc intèrprets que dansen, dos adults i tres infants, van vestits d’esquelets i porten instruments simbòlics.
La resta d’integrants van vestits amb túniques negres i avancen seguint el ritme sense executar els passos de la dansa. 

La coreografia és simple, com ho són els passos: el tabal marca el ritme, que sempre és igual, i els punts de la dansa es reparteixen en els tres temps marcats del ritme.