La Tradició

La Processó de Verges és la representació anual d’un misteri tradicional que té les seves arrels en l’origen del teatre català, en plena època medieval. El misteri que es representa es basa en un llibre en ves de Fra Antoni de Sant Jeroni, un autor de l’edat moderna.

Des dels seus orígens i fins l’actualitat, la processó ha estat l’aportació més important de Verges a la cultura catalana i una de les mostres més importants del teatre tradicional català. Per mantenir aquesta tradició, cada Dijous Sant els habitants de Verges es converteixen en actors per un dia i escenifiquen la processó davant dels ulls dels milers de visitants que omplen la població amb motiu del misteri.