Mas Pagès

Gran casal pairal fortificat del segle XVII amb una impressionant façana orientada al nord, on hi ha el portal d’accés adovellat, amb un escut en relleu i, a la planta noble, tres obertures rectangulars, també una finestra geminada d’època anterior de tipologia gòtico-renaixentista que només es conserva en part.

A l’angle de llevant de la façana hi ha una garita cilíndrica. Són també dignes d’esment les estances interiors del casal.