Equip de govern

Miquel Pallés Blanco

Alcalde

  • Àrees: Alcaldia, Planificació urbanística, Hisenda i Cultura i patrimoni.
  • Representant de la corporació al Consorci Ter i a l’Institut-escola Francesc Cambó i Batlle.

Anna Ruiz Blanch

Primera tinent d’Alcaldia

  • Àrees: Ensenyament, Promoció Econòmica, Turisme i Comunicació.
  • Representant de la corporació, juntament amb l’Alcalde, a l’Institut-escola Francesc Cambó i Batlle.

Josep Cals Mascarreras

Regidor

  • Àrees: Medi Ambient i territori, Obres i Serveis, Agricultura, Brigada i Transició Energètica.
  • Representant de la corporació a la Mancomunitat intermunicipal d’aigües Foixà-Parlavà-Rupià i Ultramort.

Jaume Paretas Ferrer

Regidor

  • Àrees: Esports, Joventut, Festes i Participació Ciutadana.

Lydia Farreras Galí

Regidora

  • Àrees: Atenció a les persones, Salut i Benestar social.