Equip de govern

Maria Gràcia Serrats Paretas (CiU)

Alcaldessa.

Gestions pròpies de l’Alcaldia, àrea d’Urbanisme, sanitat, ensenyament, turisme i la resta de competències que no siguin delegades.


Sergi Oller Piferrer

  • Gestió dels serveis d’aigua, llum i clavegueram; gestió de la protecció i seguretat dels edificis municipals, Plans de Protecció Civil.
  • Àrees d’esports, joventut i festes.
  • Representarà, com a substitut, a l’ajuntament d’Ultramort al Consorci Alba-Ter.

Pompeio Oliver i Robau 

  • Àrees hisenda, La gestió de l’àrea d’indústria, via pública, iniciatives locals i sostenibilitat i cementiri.
  • Juntament amb l’Alcaldessa, representen la corporació a la Mancomunitat de Foixà, Rupià, Ultramort i Parlavà, per a la gestió de l’aigua potable en alta.

Lydia Farreras Gali

  • Àrees de comerç, gestió dels residus, cultura, serveis socials i tercera edat.