Informació al contribuent

Lloc i horari de pagament

L’IBI Urbana, Rústica i IAE es poden pagar a l’Ajuntament.

Horari: De les 11:30 a les 12:30 hores

Els contribuents que ho desitgin també podran fer efectius els seus rebuts a:

Qualsevol oficina de La Caixa presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tràmès

A les oficines del Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà

Adreça: c/dels Tarongers, 12 – La Bisbal d’Empordà

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14h