Informació al contribuent

Lloc i horari de pagament

  • L’IBI Urbana, Rústica i IAE es poden pagar a l’Ajuntament

Horari

  • De les 11:30 a les 12:30 hores

Els contribuents que ho desitgin també podran fer efectius els seus rebuts a:

  • Qualsevol oficina de La Caixa presentant el tríptic que prèviament se’ls haurà tramès
  • A les oficines del Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà
    • Adreça: c/dels Tarongers, 12 – La Bisbal d’Empordà
    • Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h