NOTA INFORMATIVA

La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament per obres d’inversió a la xarxa d’aigua a través de Subvenció exclosa de concurrència pública

NOTA INFORMATIVA

La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament per despeses en Noves Tecnologies a través de Subvenció

NOTA INFORMATIVA

La DIPUTACIÓ DE GIRONA participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament per a Actuacions en camins, a través de Subvenció

NOTA INFORMATIVA

La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament per despeses corrents, a través de Subvenció

1 2 3 4 5 19