Sindicatura de Comptes de Catalunya Informe 29/2023

La Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, estableix que l’informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals té l’objectiu principal de constatar que les corporacions locals trameten el Compte general d’acord amb la normativa que regeix la matèria i abans del 15 d’octubre de l’any següent al del […]

Informe 25/2023 Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes, com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, d’acord amb la normativa vigent i en compliment del seu Programa anual d’activitats, ha emès aquest informe sobre la tramesa de la informació relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals, exercicis 2019, 2020 i 2021. L’objecte del treball ha […]

Nota informativa Diputació de Girona

La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament per a diverses obres de reparació i manteniment del municipi, a través de Presidència.

Nota Informativa Diputació de Girona

La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament per a l’adquisició de material informàtic, a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Noves Tecnologies

Nota informativa Diputació de Girona

La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament per actuacions en camins municipals, a través del Fons de Cooperació econòmica.

1 2 3