Nota informativa Subvenció Diputació de Girona

La Diputació de Girona participa en aportació econòmica d’aquest Ajuntament per a inversions en un tram del carrer Figueres, a través de Presidència